CRM waardevol bij medisch-antropologisch onderzoek

De medische antropologie is een vakgebied dat tot de sociale wetenschappen behoort. Het is een antropologische benadering van gezondheid, ziekte en genezen waarbij de mens – als object van studie – centraal staat.

Omdat de culturele omgeving en de sociale normen en waarden die inherent zijn aan een cultuur, van grote invloed zijn op de mens, speelt de culturele en sociale context een grote rol bij het ontstaan van bepaalde ziekten. Zo is het bijvoorbeeld interessant om te onderzoeken waarom een bepaalde ziekte bij de ene bevolkingsgroep veelvuldig voorkomt, terwijl diezelfde ziekte bij een andere bevolkingsgroep zelden of nooit voorkomt.

Een medisch-antropologische benadering van borstkanker

Medisch antropoloog Sydney Ross Singer vroeg zich af waarom er op het Afrikaanse continent zelden sprake is van borstkanker bij vrouwen, terwijl talloze vrouwen in de Westerse wereld met deze ziekte te maken krijgen.

Na jarenlang antropologisch onderzoek kwam hij tot de conclusie dat vrouwen die elke dag een beha droegen – een typisch Westerse gewoonte – veel meer kans hadden om borstkanker te krijgen dan vrouwen die nooit een dergelijk kledingstuk droegen. Vooral de beha’s waarin beugels verwerkt zijn schijnen het risico op borstkanker enorm te vergroten. De bevindingen van Ross Singer zijn te lezen in zijn boek ‘Dressed to Kill – The Link Between Breast Cancer and Bras’ dat in 1995 werd gepubliceerd.

CRM: ook voor wetenschappelijke onderzoeken

In de jaren negentig van de 20e eeuw, toen Ross Singer zijn onderzoek uitvoerde, was er helaas nog geen sprake van het innovatieve CRM systeem dat gericht is op een efficiënte klantenservice, organisatie en administratie. Zoals bij een bedrijf de klant centraal staat, zo staat bij een medisch-antropoloog de mens (of de patiënt, in geval van ziekte) centraal.

Onderzoeksgegevens verzamelen en structureren

Tijdens het medisch-antropologisch onderzoek van Ross Singer zijn indertijd een groot aantal vrouwen ondervraagd over hun dagelijkse gewoonten voordat zij borstkanker kregen. Deze groep vrouwen werd vergeleken met vrouwen die nog nooit borstkanker hadden gehad. Ook deze laatste groep werd ondervraagd over hun sociaal-culturele gebruiken. De onderzoeksgegevens waren uitermate belangrijk om tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen.

CRM vergemakkelijkt medisch-antropologisch onderzoek

Bij een wetenschappelijk onderzoek is een vlotte en eerlijke communicatie met de ondervraagde deelnemers dus essentieel. CRM is een systeem dat ook op dit soort onderzoeken afgestemd kan worden. Onderzoekgegevens kunnen dankzij een dergelijk systeem sneller tevoorschijn getoverd worden, zodat kostbare tijd niet verloren dreigt te gaan. Bovendien kan het systeem zo afgesteld worden dat bij eventuele ontbrekende onderzoeksgegevens de juiste mensen/patiënten snel opgespoord en benaderd kunnen worden.

cocktail