Wetenschappelijk onderzoek: gegevens verzamelen en bewerken met behulp van een iMac

De wetenschap wordt grofweg onderverdeeld in een drietal domeinen, waaronder de (exacte) natuurwetenschappen, de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Elk domein kent verscheidene vakdisciplines. Zo behoren vakwetenschappen als sociologie, antropologie, politicologie, psychologie en pedagogiek tot de sociale wetenschappen, die ook wel gedragswetenschappen genoemd worden.

Wetenschappelijke werkwijze

Om (vak)wetenschappelijke kennis te vergaren wordt een bepaalde methode gehanteerd om op een verantwoorde en systematische manier gegevens te bewerken opdat uiteindelijk een nieuwe theorie kan worden geformuleerd. Elke opgestelde hypothese dient in de praktijk te worden getoetst op juistheid. Indien een theorie de toets doorstaat is zij geverifieerd en dus geldig. Het kan echter ook zijn dat een bepaalde hypothese niet standhoudt tijdens de beproeving in de werkelijkheid. In dat geval wordt de theorie gefalsificeerd en moet zij worden verworpen: de aanname is immers niet juist gebleken. Hieruit volgt dat een theorie dus geldig is tot het moment dat zij wordt weerlegd. Volgens de wetenschapsfilosoof Karl Popper is er dan ook geen sprake van echte verificatie, aangezien elke hypothese op een willekeurig moment in de toekomst gefalsificeerd kan worden.

Wetenschappelijke gegevens

Dankzij de bovengenoemde systematiek, die ook wel onderzoeksmethodologie genoemd wordt, kan kennis worden verkregen van de werkelijkheid. Hypothesen die (voorlopig) geverifieerd zijn kunnen als feiten beschouwd worden. Deze gegevens, die dus op een wetenschappelijke manier verkregen zijn, worden door de onderzoeker verzameld en bewerkt om eventuele nieuwe bevindingen te kunnen construeren.

Om gegevens te verzamelen en te bewerken heeft de onderzoeker beslist een computer nodig. Om het milieu te besparen is de beste optie de duurzame optie: een refurbished imac voldoet aan alle eisen om wetenschappelijke gegevens op systematische wijze op te slaan in een database, die uiteraard op elk willekeurig moment geraadpleegd kan worden. Het gegevensbestand moet immers te allen tijde onmiddellijk beschikbaar zijn om de onderzoeker ter zijde te staan bij het ontwikkelen van een nieuwe theorie.

Wetenschappelijke documentatie

Indien een nieuwe hypothese wordt opgesteld moet deze worden onderbouwd met wetenschappelijke bewijzen. Kortom, de onderzoeker moet de gegevens, die zijn theorie mogelijk bekrachtigen, vastleggen voor eventueel hergebruik. Ook voor deze documentatie is de iMac een uitstekend apparaat gebleken. Bovendien kunnen interessante wetenschappelijke artikelen zonder problemen worden opgeslagen. Deze rapporten kunnen mogelijk nodig zijn bij een volgend wetenschappelijk onderzoek.

Hoe objectief is een wetenschappelijk onderzoek?

Om een onderzoek op een systematische manier te kunnen verrichten, wordt het onderzoeksterrein afgebakend. Met andere woorden, de onderzoeker bepaalt welke variabelen meegenomen worden in het onderzoek en welke niet. Onnodig te zeggen dat de onderzoeksresultaten hierdoor gekleurd worden. Van wetenschappelijke objectiviteit kan dan ook nimmer sprake zijn.

cocktail