Een deugdelijke bedrijfswageninrichting bij archeologisch veldwerk

De afgelopen jaren zijn er op diverse plaatsen enkele mysterieuze piramides gevonden. Zo ontdekten Italiaanse en Amerikaanse archeologen onder de Italiaanse stad Orvieto een aantal piramidevormige bouwwerken, die uit de vijfde eeuw voor onze jaartelling dateren. Het aardewerk dat op dezelfde plaats gevonden is stamt ook uit die tijd. Volgens de archeologische wetenschappers gaat het om vondsten die afkomstig zijn uit de hoogontwikkelde beschaving van de oude Etrusken.

Nog meer recente ontdekkingen

In de periode 2009-2012 zijn in het noorden van Soedan een groot aantal piramides opgegraven. De piramides zijn kleiner dan die van Egypte en stammen uit de oud-Nubische tijd. Bij de bouwwerken werden ook artefacten gevonden, waaronder een offertafel waarop de godin Isis staat afgebeeld.

Voorts zijn onder de jungle van Ecuador piramide-achtige bouwwerken zichtbaar geworden na een aardverschuiving. Aansluitend is er een archeologisch onderzoek in dit gebied van start gegaan om het piramidecomplex bloot te leggen. Bij het uitgraven zijn ook stenen hamers, keramiek en aardewerk gevonden.

Tot slot is er een geheimzinnige ‘reuzen’ piramide ontdekt bij de Azoren die uit de prehistorische tijd dateert. Het bouwwerk, dat qua oppervlak groter is dan een voetbalveld, ligt al duizenden jaren onder water en sommige wetenschappers vermoeden dat het een overblijfsel is van het verloren continent Atlantis.

Praktische assistentie bij archeologische opgravingen

Zodra er een vindplaats is gedetecteerd waar de kans groot is dat er ruïnes en/of artefacten worden aangetroffen die dateren uit de oudheid of zelfs uit prehistorische tijden, kan er – na een uitgebreid (geofysisch) onderzoek van de vindplaats – worden begonnen met het uitgraven. Bij dit soort archeologische werkzaamheden worden een groot aantal werktuigen gebruikt, zoals diverse landmeetkundige instrumenten en graafgereedschappen, waaronder spades, houwelen en troffels.

Omdat archeologisch veldwerk met veel nauwkeurigheid dient te worden uitgevoerd moet de organisatie eromheen methodisch verlopen. Bedrijfswagens met een inrichting van Work System zijn dan ook onontbeerlijk bij dit soort werkzaamheden. Een dergelijke inrichting draagt in hoge mate bij aan een systematische werkwijze, wat een absolute voorwaarde is voor archeologisch onderzoek! Chaotische toestanden moeten te allen tijde vermeden worden. Indien de benodigde gereedschappen op een overzichtelijke manier kunnen worden georganiseerd is dat een groot voordeel en kunnen de opgravingen op een zorgvuldige manier worden verricht.

Archeologische vondsten

Archeologisch veldwerk is een spannende onderneming wanneer er sprake is van een bijzondere ruïne, zoals de reeds genoemde piramides, die uitgegraven dient te worden. Maar ook kleinere vondsten zijn de moeite waard: elk gevonden artefact wijst immers op sporen uit het verleden van de mensheid. Kleinere vondsten, zoals kruiken, godenbeeldjes en sieraden, krijgen na verloop van tijd een plek in een museum. Ook hier kan een bedrijfswagen met een deugdelijke inrichting goed van pas komen: de gevonden objecten dienen namelijk uiterst voorzichtig en op zorgvuldige wijze vervoerd te worden opdat de artefacten onbeschadigd aankomen op de plek van bestemming!

cocktail