Boeken van Darwin

Charles Darwin heeft een aantal boeken op zijn naam staan, naast nog een heleboel publicaties in diverse tijdschriften.

Over het ontstaan van soorten

Hier legt hij de evolutietheorie in uit. Hij vertelt dat alle levensvormen op aarde, ook de mens, zijn gemaakt door onbezielde en doelloze natuurkrachten. Zijn theorie is de meest revolutionaire visie op alles uit de natuur.

De afstamming van de mens

Over hoe ook de mens is ontstaan uit alle voorgangers. En hoe door de voortplanting en seksuele selectie de evolutie verloopt.

De uitdrukking van emoties

Niet alleen bij de mens maar ook de dieren. Waarom kwispelt een hond met zijn staart, waarom glimlacht een kind?

Charles Darwin‘s brieven

Brieven uit de meest opwindende jaren van Darwin. Zijn jaren aan de universiteit, de reis met de Beagle en de overleggen omtrent de evolutietheorie. Zelfs rondom de publicatie en eerste recensie van Over het ontstaan van soorten.

De autobiografie van Charles Darwin

Deze was in eerste instantie alleen voor zijn kinderen bedoeld. Hij schrijft over al zijn passies, wetenschappelijke methodes, over zijn visie op het geloof en alles wat hem bezighield in het leven. Dus ook zijn familie.

Wil je nog meer weten over het interessante leven van Darwin, deze boeken zijn via de volgende site gratis te downloaden als pdf-bestand.

cocktail